Въведение в историята на траките
Хроника на по-важните политически събития в историята на древна Тракия

 

 

1194 – 1184 г. пр. Хр.

Традиционна дата на Троянската война, в която взели участие и някои траки.

 
 

ок. 750 г. пр. Хр.

Гръцка колонизация на Халкидическия полуостров.

 
 

ок. 650 г. пр. Хр.

Основаване на Абдера и Маронея.

 
 

ок. или след 650 г. пр. Хр.

Основаване на Истрос.

 
 

ок. 610 – 600 г. пр. Хр.

Основаване на Аполония Понтийска.

 
 

ок. 550 – ок. 524 г. пр. Хр.

Управление на Милдиад Стари на Тракийския Херсонес.

 
 

ок. 528/7 – 516/5 г. пр. Хр.

Управление на Стесагор на Тракийския Херсонес.

 
 

ок. 516/5 – 493 г. пр. Хр.

Управление на Милтиад Млади на Тракийския Херсонес.

 

 
 

ок. 515 – ок. 470 г. пр. Хр.

Управление на одриския цар Терес І.

 
 

ок. 513 – 512 г. пр. Хр.

Поход на персийския цар Дарий І (522 – 486 г.) срещу скитите.

 

 
 

496 г. пр. Хр.

Скитски поход до Тракийския Херсонес.

 

 
 

492 г. пр. Хр.

Поход на персийския военачалник Мардоний по южнотракийското крайбрежие.

 

 
 

480 г. пр. Хр.

Поход на персийския цар Ксеркс през Южна Тракия към Гърция.

 

 
 

465 г. пр. Хр.

10.000 д. загинали при опит на атиняните да се заселят в м. „Деветте пътя”, край устието на р. Стримон, в земите на едоните.

 

 
 

ок. 465/4 – 445/4 г. пр. Хр.

Управление на одриския цар Спарадок.

 

 
 

465/464 г. пр. Хр.

Изгонване на персийския гарнизон от Дориск.

 

 
 

ок. 445/4 – 424 г. пр. Хр.

Управление на одриския цар Ситалк.

 

 
 

437 г. пр. Хр.

Основаване на Амфиполис.

 

 
 

431 г. пр. Хр.

Атина и цар Ситалк сключили съюз след посредничеството на абдерския проксен Нимфодор. Синът на Ситалк, Садок, получил атинско гражданство.

 

 
 

430 г. пр. Хр.

Атина и Спарта изпратили посланици при цар Ситалк.

 

 
 

429 г. пр. Хр.

Поход на одриския цар Ситалк срещу Македония и към Халкидика.

 
 

424 г. пр. Хр.

Цар Ситалк загинал в поход срещу трибалите.

 
 

424 – ок. 405 г. пр. Хр.

Управление на одриския цар Севт І.

 
 

405 г. пр. Хр.

Спартанската флота разбила атинската край устието на р. Егоспотами в Пропонтида.

 
 

ок. 404 – ок. 390 г. пр. Хр.

Управление на цар Медок.

 
 

ок. 401 – ок. 387 г. пр. Хр.

Севт ІІ, архонт на крайбрежието.

 
 

400 г. пр. Хр.

Севт ІІ наема Ксенофонт и войската му.

 
 

ок. 399/4 – сл. 384 г. пр. Хр.

Управление на Хебризелм.

 
 

399 г. пр. Хр.

Деркилид изгонил траките и преградил Херсонес от море до море със стена.

 
 

ок. 390 – сл. 383 г. пр. Хр.

Управление на Амадок І Стария.

 
 

390 г. пр. Хр.

Тразибул спасил Севт в разпрата му с Амадок, помирил ги и ги направил приятели и съюзници на атиняните.

 
 

384 – 360 г. пр. Хр.

Управление на одриския цар Котис І.

 
 

375 г. пр. Хр.

Поход на трибалите срещу Абдера.

 
 

365 г. пр. Хр.

Котис І обсаждал Сестос.

 
 

364 г. пр. Хр.

Котис І превзел Сестос.

 
 

362 г. пр. Хр.

Милтокит овладял Хиерон Орос и одриската хазна.

 
 

359 – 336 г. пр. Хр.

Управление на македонския цар Филип ІІ.

 
 

356 г. пр. Хр.

Филип ІІ завладял Крениди и създал Филипи.

 
 

341 – 340 г. пр. Хр.

Филип ІІ анексирал царството на Керсеблепт.

 
 

340 г. пр. Хр.

Въстание на медите срещу Филип ІІ. Синът му, бъдещият Александър ІІІ ги победил и основал град Александрополис.

 
 

339 г. пр. Хр.

Поход на Филип ІІ срещу гетите и скитите.

 
 

336 – 323 г. пр. Хр.

Управление на Александър ІІІ Велики.

 
 

335 г. пр. Хр.

Поход на Александър ІІІ Велики в Тракия.

 
 

331 г. пр. Хр.

Бунт на стратега Мемнон в Тракия.

 
 

331/330 г. пр. Хр.

Ребулас, син на Севт (ІІІ?), получил атинско гражданство.

 
 

327/6 г. пр. Хр.

Зопирион заменил Мемнон като стратег на Тракия.

 
 

325 г. пр. Хр.

Севт ІІІ въстанал срещу стратега на Тракия Зопирион.

 
 

325 г. пр. Хр.

Зопирион предприел поход срещу скитите, в който бил разбит и загинал.

 
 

325/324 г. пр. Хр.

Лизимах бил назначен за стратег на Тракия.

 
 

323/322 г. пр. Хр.

Севт ІІІ воювал срещу Лизимах.

 
 

319 г. пр. Хр.

Бил убит Антипатър, стратег-автократор на Европа и впоследствие регент.

 
 

315 – 311 г. пр. Хр.

Война на Селевк І, Птолемей І Лаг, Касандър и Лизимах срещу Антигон І Монофталм.

 
 

313 г. пр. Хр.

Коалиция между Севт ІІІ, Антигон І и гр. Калатис срещу Лизимах.

 
 

313 г. пр. Хр.

Келтите изтласкали автариатите от земите им; Касандър ги заселил като военни колонисти в планината Орбелос.

 
 

311 – 310 г. пр. Хр.

Лизимах обсаждал Калатис.

 
 

309 г. пр. Хр.

Лизимах основал града Лизимахия на Тракийския Херсонес.

 
 

305/304 г. пр. Хр.

Лизимах се обявил за цар на Тракия.

 
 

295 г. пр. Хр.

Лизимах завладял Йонийска Мала Азия.

 
 

281 г. пр. Хр.

Лизимах бил победен и загинал в битката при Корупедион.

 
 

280 г. пр. Хр.

Начало на келтското нашествие на Балканите.

 
 

279 г. пр. Хр.

В сражение с келтите загинал Птолемей Керавън.

 
 

277 г. пр. Хр.

Антигон ІІ Гонат нанесъл тежко поражение на келтите при Лизимахия.

 
 

252 г. пр. Хр.

Антиох ІІ обсадил и разрушил с катапулти Севтополис.

 
 

ок. 218 – 212 г. пр. Хр.

Траките унищожили царството на Кавър.

 
 

211 г. пр. Хр.

Медите нахлули в земите на агрианите; Филип V предприел поход срещу тях и превзел столицата им Ямфорина.

 
 

207 г. пр. Хр.

Медите нападнали Македония.

 
 

ок. 200 г. пр. Хр.

Тракийски владетел с името Золтес нахлул в областта на Истрия.

 
 

196/195 г. пр. Хр.

Антиох ІІІ завладял Тракийския Херсонес и предприел походи във вътрешността на Тракия; освободил гръцките градове, намиращи се под тракийска власт.

 
 

188 г. пр. Хр.

Първи сблъсък на траките с римляните. Асти, кени, мадуатени и корели разбили Гн. Манлий Вулзон.

 
 

184 г. пр. Хр.

Поход на Филип V в Тракия. Македонският цар победил траките в една битка и заловил водача им Амадок.

 
 

183 г. пр. Хр.

Поход на Филип V през средата на Тракия и земите на одриси, беси и дентелети до Филипополис.

 
 

181 г. пр. Хр.

Поход на Филип V срещу медите.

 
 

172 г. пр. Хр.

Абруполис ограбил македонските рудници в Пангей. Македонският цар Персей прогонил Абруполис от земите му, което станало повод за ІІІ Македонска война (171 – 168 г.).

 
 

148 г. пр. Хр.

Антиримско въстание на Псевдо-Филип/Андриск, подкрепено от тракийския цар Терес и династа Барсабас.

 
 

146 г. пр. Хр.

Македония била обявена за римска провинция.

 
 

119 г. пр. Хр.

Медите били победени от квестора М. Аний край гр. Лете.

 
 

112 – 105 г. пр. Хр.

Тракийски подкрепления воювали на страната на римляните във войната срещу нумидийския цар Югурта.

 
 

15. Юли 111 г. пр. Хр.

Г. Цецилий Метел празнувал триумф за победите си над Тракия.

 
 

106 г. пр. Хр.

М. Минуций Руф празнувал триумф за победите си над скордиските и траките.

 
 

104 г. пр. Хр.

Тракийски племена нахлули в провинция Македония.

 
 

101/100 г. пр. Хр.

Военните победи на Т. (или М.?) Дидий довели до анексирането на земите на кените и на Херсонес.

 
 

97 г. пр. Хр.

Меди и дардани нахлули в Македония.

 
 

92 г. пр. Хр.

Медите нахлули и опустошили Македония.

 
 

89 – 85 г. пр. Хр.

Предвождана от цар Зотимус тракийска войска опустошила Македония и достигнала до Гърция.

 
 

85 г. пр. Хр.

Поход на Сула в земите на медите.

 
 

84 г. пр. Хр.

Л. Сципион Азиаген сключил мир с медите.

 
 

78 г. пр. Хр.

Медите нахлули в Македония и достигнали до гр. Лете.

 
 

77 – 76 г. пр. Хр.

Апий Клавдий Пулхер воювал срещу обитателите на Родопа.

 
 

75 – 73 г. пр. Хр.

Г. Скрибоний Курион воювал с гети и дардани и пръв достигнал до р. Дунав.

 
 

74 – 71 г. пр. Хр.

Въстание на Спартак в Италия.

 
 

72 г. пр. Хр.

М. Теренций Варон Лукул воювал в Източна Тракия и срещу бесите.

 
 

61 г. пр. Хр.

Г. Антоний Хибрида бил разбит край р. Дунав и загубил всички завоевания на Лукул.

 
 

59 г. пр. Хр.

Г. Октавий воювал в отдалечените части на Тракия и победил бесите и траките в голяма битка.

 
 

57 – 55 г. пр. Хр.

Л. Калпурний Пизон предприел походи срещу одриси, беси и дентелети.

 
 

ок. 50 г. пр. Хр.

Походи на гетския цар Буребиста по Черноморското крайбрежие до Аполония.

 
 

44 г. пр. Хр.

Буребиста бил убит в следствие на заговор.

 
 

3. и 23. Октомври 42 г. пр. Хр.

Битката при Филипи.

 
 

2. Септември 31 г. пр. Хр.

Битката при Акциум.

 
 

29 – 28 г. пр. Хр.

Походи на М. Лициний Крас в Тракия.

 
 

4. Юли 27 г. пр. Хр.

М. Лициний Крас празнувал триумф за победите си над траките и гетите.

 
 

24/23 г. пр. Хр.

М. Примус воювал с одрисите.

 
 

23 г. пр. Хр.

Римска делегация посетила цар Котис в Бизия.

 
 

19/18 – 16 г. пр. Хр.

Бесите воювали със сапейските владетели.

 
 

16 – 11 г. пр. Хр.

Римляните воювали срещу даки, сармати, бастарни и гети.

 
 

11 г. пр. Хр.

Въстание на бесите, предвождано от Вологез, жрец на Дионис.

 
 

4 г. сл. Хр.

Елий Кат прехвърлил 50 хил. отвъддунавски гети в префектурата Мизия.

 
 

12 г. сл. Хр.

Образуване на провинция Мизия.

 
 

12/13 г. сл. Хр.

След смъртта на Реметалк І земите му били разделени от имп. Август между сина му Котис и брат му Раскупорис.

 
 

19 г. сл. Хр.

След убийството на Котис и Раскупорис тракийското царство било поделено между Реметалк ІІ и наследниците на Котис, представлявани от Требелен Руф.

 
 

21 г. сл. Хр.

Въстание на койлалети, дии и одриси срещу Реметалк ІІ и Требелен Руф.

 
 

26 г. сл. Хр.

Въстание в Тракия, потушено от Попей Сабин и Реметалк ІІ.

 
 

38 – 44 г. сл. Хр.

Управление на Реметалк ІІІ.

 
 

44 г. сл. Хр.

Заговор и въстание срещу Реметалк ІІІ, завършили с убийството му.

 
 

45 г. сл. Хр.

Анексиране на провинция Тракия.

 
 

45 г. сл. Хр.

Имп. Клавдий основал колонията Апри.

 
 

62 – 64 г. сл. Хр.

Силван Елиан депортирал 100 хил. д. отвъддунавско население в Мизия.

 
 

70 – 77 г. сл. Хр.

Имп. Веспасиан основал чрез дедукция на ветерани от VІІІ Августов легион колонията Деултум.

 
 

86 г. сл. Хр.

По стратегически причини имп. Домициан разделил провинция Мизия на две: Горна и Долна Мизия с граница по р. Киабрус (Цибрица).

 
 

86 – 88 г. сл. Хр.

Война на Рим с даките.

 
 

101 – 102 г. сл. Хр.

І Дакийска война на имп. Траян.

 
 

105 – 106 г. сл. Хр.

ІІ Дакийска война на имп. Траян.

 
 

107 г. сл. Хр.

Организиране на провинция Дакия.

 
 

136 г. сл. Хр.

Границата между Долна Мизия и Тракия била регулирана.

 
 

153 – 155 г. сл. Хр.

Антиримско движение в провинция Тракия.

 
 

175 г. сл. Хр.

Имп. М. Аврелий и Комод преминали през Тракия.

 
 

202 г. сл. Хр.

Пътуване на Септимий Север и семейството му през Тракия.

 
 

212 г. сл. Хр.

Едикт на имп. Каракала, предоставящ римско гражданство на свободните поданици на Империята.

 
 

235 – 238 г. сл. Хр.

Управление на имп. Максимин Тракиецът.

 
 

242 – 245 г. сл. Хр.

Нашествие на сармати, готи и карпи в Мизия.

 
 

248 г. сл. Хр.

Нахлуване на готи, вандали и др. в Долна Мизия; обсада на Марцианополис.

 
 

250 г. сл. Хр.

Готско нашествие в Долна Мизия и Тракия.

 
 

251 г. сл. Хр.

В битката при Абритус (Разград) загинали имп. Деций Траян и синът му Херений Етруск; Филипополис (Пловдив) бил превзет от готите.

 
 

268/269 г. сл. Хр.

Имп. Клавдий ІІ Готски разбил готите в битката при Найсос (Ниш).

 
 

270 – 275 г. сл. Хр.

Имп. Аврелиан изтеглил римската администрация и войска от Дакия, като била създадена Дакия Аврелиана южно от р. Дунав.

 
 

282 г. сл. Хр.

Вече съществували провинциите Вътрешна и Крайбрежна Дакия, със столици съответно Сердика и Рациария.

 
 

284 – 305 г. сл. Хр.

Управление на имп. Диоклециан и установяване на тетрархията.

 
 

313 г. сл. Хр.

Медиолански (Милански) едикт за християнството.

 
 

323 г. сл. Хр.

През р. Дунав нахлули готи, но те били разбити от имп. Константин І Велики.

 
 

3. Юли 324 г. сл. Хр.

В битката при Адрианопол (Одрин) Лициний бил разбит.

 
 

325 г. сл. Хр.

Имп. Константин І Велики лично ръководел строежа на „новия Рим”.

 
 

330 г. сл. Хр.

Столицата на Империята била преместена от Рим в Константинопол.

 
 

332 г. сл. Хр.

Имп. Константин І Велики сключил договор с вестготите и те били покръстени.

 
 

343 г. сл. Хр.

Църковен събор в Сердика.

 
 

348 г. сл. Хр.

Готи-ариани начело с епископ Улфила били заселени в района на Никополис ад Иструм (с. Никюп, при Велико Търново).

 
 

364 г. сл. Хр.

Бунт на Прокопий в Тракия.

 
 

366 – 369 г. сл. Хр.

І Готска война.

 
 

375 г. сл. Хр.

Вестготите на Фритигерн били заселени от имп. Валент в диоцез Тракия.

 
 

376 г. сл. Хр.

Въстание на готите.

 
 

9. Август 378 г. сл. Хр.

Битката при Адрианопол, в която загинал имп. Валент.

 
 

380 г. сл. Хр.

Имп. Теодосий І успял да отблъсне готите на север от Хемус.

 
 

382 г. сл. Хр.

Имп. Теодосий І сключил мир с готите и ги заселил като федерати на север от Хемус.

 
 

3. Април 393 г. сл. Хр.

С указ на имп. Теодосий І бил отменен поголовният данък и се закрепостявали колоните.

 
 

395 г. сл. Хр.

Римската империя била разделена на Западна и Източна.

 
 

395 г. сл. Хр.

Аларих, заселен като федерат, достигнал почти до стените на Константинопол, като превзел дори Атина.

 
 

397 г. сл. Хр.

Стилихон успял да изгони готите от Епир.

 
 

441 г. сл. Хр.

Атила превзел няколко крепости по Средния Дунав.

 
 

445 г. сл. Хр.

Атила отстранил брат си и станал едноличен господар на хуните.

 
 

447 г. сл. Хр.

Хуните нахлули в Мизия и Малка Скития, възползвайки се от земетресение.

 
 

453 г. сл. Хр.

Умрял Атила.

 
 

480 г. сл. Хр.

Съюз на Византия с (пра-)българите.

 
 

499 г. сл. Хр.

В Тракия нахлули (пра-)българи.

 
 

535 г. сл. Хр.

(Пра-)Българи нахлули в Долна Мизия, но били разбити при р. Ятрус.

 
 

543 г. сл. Хр.

В Тракия нахлули анти.

 
 

544 г. сл. Хр.

Българите нападнали Илирик.

 
 

547/548 г. сл. Хр.

Славяни нападнали Дардания и достигнали чак до Дирахиум.

 
 

550 г. сл. Хр.

3 хил. славяни нахлули в Тракия.

 
 

597 г. сл. Хр.

Обсада на Солун от славяните.

 
 

609 г. сл. Хр.

Втора обсада на Солун от славяните.

 
 

620 г. сл. Хр.

Трета обсада на Солун от славяните.

 
 

622 г. сл. Хр.

Четвърта обсада на Солун от славяните.

 
 

647 г. сл. Хр.

Нова обсада на Солун от славяните.

 
 

680 г. сл. Хр.

Поход на византийския имп. Константин ІV Погонат срещу (пра-)българите.

 
 

681 г. сл. Хр.

Мирен договор между Константин ІV и хан Аспарух. Признаване на Българската държава.

 
 

 

 

 

 

Creative Commons License
"Хроника на по-важните политически събития в историята на древна Тракия" by Йордан Илиев is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

 

© 2012 Jordan Iliev, jordan.al.iliev@gmail.com
Last updated: 08. January 2012