Banner
Начало
Публикации
CV
Проекти
Контакт

 


 
CV
CURRICULUM VITAE
 

 
   

 

 
А. Основни биографични данни
 
           
           
 
2012 г.
  Доктор по история и археология (Стара история – Тракология)  
 
2008 г.
  Магистър по история (Антична история и култура)  
           

 

 
Б. Участие в научни конференции, сесии, семинари и други
 
           
           
 
2013
 
           
 
20.12.2013
  “Древнотракийският произход на името Цепина  
     
Докторантски и постдокторантски четения на ИФ при СУ “Св. Климент Охридски”.
 
      Програма    
           
 
2012
 
           
 
21.12.2012
  “Антични извори за пророческите способности на Орфей”  
     
Докторантски и постдокторантски четения на ИФ при СУ “Св. Климент Охридски”.
 
      Програма Снимки  
           
     
Докторантски четения - 21. Декември 2012 г.
 
           
 
20.10.2012:
 
“Традиции, посоки и предизвикателства при изследване на пророкуването в древна Тракия”
 
 
 
Юбилейна научна конференция с международно участие. Смолян, 19.-21. Октомври 2012 г.
 
 
  Програма    
 
       
 
19.06.2012:
  “Родопите в историята на древна Тракия”  
 
 
Публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. София, Нова конферентна зала на СУ “Св. Климент Охридски“.
 
 
  Документация по защитата Снимки  
           
     
Публична защита на дисертация
 
 
       
 
2011
 
 
       
 
19.12.2011:
  “Родопите и прорицалището на Дионис в древна Тракия”  
 
 
Докторантски и постдокторантски четения на ИФ при СУ “Св. Климент Охридски”.
 
 
  Програма    
 
       
 
01.11.2011:
 
“Каталог и опит за интерпретация на монументалните гробници в Родопите”
 
 
  Докторантски диалози – Есен ‘2011. София, 1. Ноември, 2011 г.  
 
  Програма Снимки  
 
       
 
07.10.2011:
  “Родопите в римска Тракия (45 – 284 г.)”  
 
 
Човекът и Вселената. Национална научна конференция с международно участие. Смолян, 6.-8. Октомври 2011 г.
 
 
  Програма Снимки  
 
       
 
27.05.2011:
  “Епиграфски данни за институциите на римските колонии в Горна и Долна Мизия (І – ІІІ в. сл. Хр. )”  
 
  Дни на науката ‘2011. Майски четения. Велико Търново.  
 
  Програма Снимки  
           
 
20.01.2011:
  “Власт и общества в Родопите (V – І в. пр. Хр. )”  
 
 
Ежегодни докторантски четения на Историческия факултет при СУ “Св. Климент Охридски”.
 
 
  Програма Снимки  
 
       
 
 
Докторантски четения 2011
 
 
       
 
2010
 
 
       
 
29.10.2010:
  “Стефан Захариев и античната история на Родопите”  
 
  Стефан Захариев – живот, дело, род. Научна сесия на РИМ-Пазарджик.  
 
  Програма    
 
       
 
04.06.2010:
  “Провалът на Гн. Манлий Вулзон в Тракия през 188 г. пр. Хр.”  
 
  Провалите в историята. ХVІІ Кюстендилски четения.  
 
  Програма    
 
       
 
21.05.2010:
  “Образите на Родопа”  
 
  Млада наука за изкуствата. Първа научна сесия за докторанти. София.  
 
  Програма    
 
       
 
20.05.2010:
  “Приносите на Стефан Захариев към историята на българските земи в древността”  
 
  Научна конференция на РБ “Никола Фурнаджиев” – Пазарджик.  
 
  Програма    
 
       
 
 
Конференция в Библиотеката
 
 
       
 
23.04.2010:
 
“Родопите и тракийският поход на Александър ІІІ Велики през 335 г. пр. Хр.”
 
      Личността в историята. Научна конференция на РИМ-Стара Загора.  
      Програма    
           
 
31.03.2010:
 
“Rhodope Mountains and the Thracian Campaigns of the Macedonian King Philip II (359 – 336 BC)”
 
 
  3-rd Annual International Conference on Mediterranean Studies in Athens.  
 
  Програма    
 
       
 
2009
 
           
 
01.11.2009
  “Тракийската кампания на Антиох ІІ Теос”  
 
 
България: кръстопът на култури и цивилизации. Национална научна конференция с международно участие. София.
 
 
  Програма    
 
       
 
17.10.2009:
 
“Древните представи за Родопите според европейски карти от ХV в.”
 
 
 
България и българите в Европа. Юбилейна научна конференция. Велико Търново.
 
 
  Програма    
 
       
 
07.08.2009:
  “Родопите в историята на древна Тракия”  
 
  Диалог Европа. Международен докторантски семинар в Пампорово.  
 
    Снимки  
           
 
30.05.2009:
 
“Епиграфски данни за свързани с императорския култ религиозни длъжности в Горна и Долна Мизия (І – ІІІ в. сл. Хр.)”
 
 
  Дни на науката ‘2009. Майски четения. Велико Търново.  
 
  Програма    
 
       
 
29.05.2009:
 
“Родопите и кризата в Тракия по времето на Филип ІІ (359 – 336 г. пр. Хр.)”
 
 
  Кризата в историята: 20 години по-късно. ХVІ Кюстендилски четения.  
 
  Програма    
 
       
 
2008
 
 
       
 
31.10.2008:
  “Населението на Родопите през античността”  
 
  Родопите и човекът. Национална научна конференция. Смолян.  
 
  Програма    
 
       
 
08.07.2008:
  “Градските институции в Горна и Долна Мизия (І – ІІІ в.)”  
 
  Дипломна работа за магистърска степен. София.  
 
  Извадка    
 
       
 
2007
 
 
       
 
30.11.2007:
  “Образованието в древна Тракия”  
 
  Науката, образованието и времето като грижа. Юбилейна научна конференция с международно участие. Смолян.  
 
  Програма    
 
       
 
2006
 
 
       
 
05.07.2006:
 
“Историята на Рациария през І – ІІІ в. според епиграфските паметници”
 
 
  Дипломна работа за бакалавърска степен. Смолян.  
 
  Анотация    
 
       
 
29.05.2006:
  “Икономиката на Рациария (106 – 271 г.)”  
 
  Студентска научна сесия. Смолян.  
 
  Програма    
 
       
 
2005
 
 
       
 
19.05.2005:
  “Епиграфски и археологически данни за религиозния живот в Рациария (І – ІІІ в.)”  
 
  Студентска научна сесия. Смолян.  
 
  Програма    
 
       
 
2004
 
           
 
21.05.2004:
  “Възникване и развитие на Colonia Ulpia Ratiaria”  
 
  Студентска научна сесия. Смолян.  
      Програма    
 
       

 

   

Valid XHTML 1.0 Transitional

   

 

  © 2013 Jordan Iliev, jordan.al.iliev@gmail.com
Последно обновяване:
25. Декември 2013 г.