Banner
Начало
Публикации
CV
Проекти
Контакт

 


 
Проекти
ПРОЕКТИ
 

 
   

 

     
 
28. Март 2013 г.
 
 
 
 

Подготвя се за печат втората ми книга за Родопите. По съдържание тя е естествено продължение на първата. В рамките на 237 страници са обобщени наличните данни за древните общества в планината. Приложен е каталог с кратка информация и библиографски данни за 814 археологически обекти и материали, датирани към античността. Накрая е приложено съвсем кратко резюме на английски език. Все още не е уточнено присъствието като supplementum на статия, също на английски език, посветена на тракийските монументални гробници в Родопите.

 
 
 
 
Родопите през античността, книга ІІ: Древните общества в Родопите
 
     
 
Фонът на корицата е същият като на първата книга. Централната фотография този път представлява поглед към руините на Никополис при Места, единственият град на територията на Родопите през античността.
 
 
 
 
 
 
7. Януари 2013 г.
 
     
 
Проектът за предна корица на първата ми книга:
 
     
 
Родопите през античността, книга І: Родопа като реалия в античния свят
 
 
 
 
За фон на корицата е използвана модифицирана фотография, дело на автора, на епиграфски паметник от района на Асеновград, датиран към римската епоха (IGBulg, V: 5524). Самият надпис днес е изложен пред входа на Исторически музей – Асеновград. Централното изображение възпроизвежда реверс на монета на Филипополис (Пловдив) с изображение на Родопа, считано за персонификация на планината. Точно тази монета се съхранява в Париж.
 

 

   

Valid XHTML 1.0 Transitional

   

 

  © 2013 Jordan Iliev, jordan.al.iliev@gmail.com
Последно обновяване:
28. Март 2013 г.