ЛИЧНА СТРАНИЦА НА ЙОРДАН ИЛИЕВ • • • JORDAN ILIEV'S PERSONAL WEB PAGE

 


 

 
InAthens2010
Научни публикации
 
 
List of Publications
 
 
Учебни материали
 

 


 

 

 
Програма на конференцията Докторантски и постдокторантски четения '2014
 
   

 

 

Публикуван е сборникът с доклади от научна конференция с международно участие на тема География и регионалистика” в чест на проф. д-р Иван Батаклиев. В изданието присъства и моята статия The Ancient Settlement of Bessapara”.

 

 

 

ISBN: 978-954-9531-25-1

2014-Pazardzhik
 

 

 
Програма
На 30. – 31. Октомври 2014 г. в гр. Пазарджик се провежда научна конференция с международно участие на тема География и регионалистика” в чест на проф. д-р Иван Батаклиев. Моето участие е с доклад, озаглавен Античното селище Бесапара”.
 

 

 
На 22. Април 2014 г. е публикуван новият брой на
Haemus, 2, 2013
 
 
 
 
HAEMUS, vol. 2, 2013
 
 
 
 
An Electronic Journal for the History and Archaeology of the Balkan Peninsula
 
 
 
 
В изданието е включена статията ми:
 
 
Oracles of Dionysos in Ancient Thrace (pp. 61-70)
 
     
 
GO!
 

 

 
Book II Chart

От м. Април 2014 г. книгата

“Родопите през античността, книга ІІ: Древните общества в Родопите”

Пл.: izdavam.com, 2014, 233 с.

е изцяло достъпна за четене в Google Books.

 

 

 
На 4. Април 2014 г. е публикуван сборникът
Докторантски и постдокторантски четения 2012
 
     
 
Докторантски и постдокторантски четения '2012
 
     
 
София: СУ Св. Климент Охридски, 2014
 
     
 
В изданието присъства и моята статия: Антични извори за пророческите способности на Орфей (стр. 7-22).
 
     
   

 

 
Книга 2

Публикувана е втората ми книга за Родопите със заглавие: “Родопите през античността, книга ІІ: Древните общества в Родопите”. Пл., 2014, 233 с. ISBN: 978-619-162-352-5

 
     
 
Настоящата книга е фокусирана върху наличната комплексна информация за древните обитатели на Родопите. Съставена е от три части. Първата от тях е въведение, подчертаващо необходимостта от повече проучвания и несигурната датировка на археологическите паметници. Втората разглежда достъпните изворови данни за древните общества, обръщайки внимание на важни аспекти като сведенията на античните писатели за тракийските племена в Родопите, особеностите на погребалните практики, селищната система, икономиката и религиозния живот. Накрая е приложен най-пълният публикуван до момента каталог на археологически обекти в Родопите, придружен от библиографска информация.
 
 
 
   
   
   

 

 
Програма на конференцията Докторантски и постдокторантски четения '2013
 
   

 

  chart
От 25. Ноември 2013 г. книгата ми

Родопите през античността, книга І: Родопа като реалия в античния свят

Пл.: izdavam.com, 2013, 117 с.

е изцяло достъпна в Google Books.

 

 

 
От началото на м. Октомври 2013 г. статията ми The Campaign of Antiochus II Theos in Thrace е включена в електронния каталог на Университета по приложни науки и изкуства в Хановер:
 
 
http://katalog.bib.hs-hannover.de/Author/Home?author=Jordan%20Il%C4%B1ev
 

 

  Докторантски и постдокторантски четения '2011
На 28. Октомври 2013 г. е публикуван сборникът
 
 
 
 
Докторантски и постдокторантски четения '2011
 
 
 
 
София: СУ Св. Климент Охридски, 2013
 
     
 
 
 
Сред статиите може да бъде прочетено и моето проучване, озаглавено Родопите и прорицалището на Дионис в древна Тракия (стр. 5-22).
 
 
 
   

 

 
Късноантичната крепост при Белчин
Tsari Mali grad
The Late Antiquity fortress near Belchin
 
 
 
 

Наблюдения върху т. нар. крепост Цари Мали град, която беше официално отворена за посетители през последните дни (18. – 21. Юли 2013 г.).

Some observations over the so-called fortress Tsari Mali grad” (near the village of Belchin, district of Sofia), which was recently officially opened to public (18. – 21. July 2013).

 
 
GO!
GO!
 

 

 
Тракология
 
 
Фейсбук страница за учебни материали, информация и новини от сферата на тракологията:
 
   

 

 
На 14. Февруари 2013 г. е публикувана статията ми:
   
 
The Campaign of Antiochus II Theos in Thrace – History Studies. International Journal of History. Volume 5, Issue 1, (January) 2013, pp. 211-222.
Go!
 

 

 
Сн. 1: Предна корица
Вече е публикувана първата ми книга за Родопите, озаглавена: Родопите през античността, книга І: Родопа като реалия в античния свят. Пл., 2013, 117 с. ISBN: 978-619-162-120-0
 
     
 
Книгата се състои от три части. Първата от тях е въведение, което запознава читателя с проблематиката около съвременното състояние на проучванията по древната история на Родопите, като основният акцент е върху наличната изворова база. Втората част систематизира античните съобщения за Родопа и географските представи за планината в Тракия. Накрая са събрани в български превод всички открити от автора пасажи, дело на антични автори, в които се споменава името Родопа, без значение дали то означава едноименната планина в Тракия или друга реалия.
 
     
   
     
   
 
 
 
Сн. 2
Сн. 3 Сн. 4 Сн. 5
 
 
<<< ИЗБРАНИ СНИМКИ
 
 
 

 

 
135 години от откриването на астероида Родопа
Go!
 
 
Нова публикация (без корекции или допълнения) на статия в Интернет от 2011 г.
 

 

 

Празнична система и културно-историческо наследство

Книгата е подготвена от мои курсисти през 2012 г. Всеки от 12-те автори участва със статии, групирани в 3 части: (1) празнична система; (2) културно-историческо наследство и (3) кулинарни традиции.

Излезлите от печат книги

Festival system and cultural-historical heritage

The book is prepared by a group of my students in 2012. Each of the 12 authors participate with articles, classified into 3 parts, as follows: (1) festival system, (2) cultural-historical heritage and (3) culinary traditions.

 

 

 
Действително ли Омир е бил сляп?
Go!
 
 
Нова публикация (без корекции или попълнения) на статия от 2008 г.
 

 

  Антични извори за пророческите способности на Орфей
Изображение на Орфей от V в. пр. Хр.
 
  Презентация пред Докторантски и постдокторантски четения на СУ Св. Климент Охридски  
  София, 21. Декември 2012 г.  
 
 
 
Ancient sources about the prophetic abilities of Orpheus
 
  Presentation at the Doctoral and Postdoctoral Readings of the University of Sofia  
  Sofia, 21. December, 2012  
 
SlideShare
 

 

  Програма на Докторантски и постдокторантски четения '2012
Програма
 
  СУ Св. Климент Охридски, Нова конферентна зала, Северно крило, 21. Декември 2012 г.  

 

  The Oracle of Dionysos in Ancient Thrace, Part 1: Literary Sources
Go
 
  Published in Ezine Articles, 10. December 2012  

 

 
Конференция в Стрелча, 1. Ноември 2012 г.
Научна конференция на тема
 
     
 
“Тракийската селищна археология: владетели, скъпоценни метали, взаимодействия”
 
     
 
 
     
 
гр. Стрелча, 1. Ноември 2012 г.
 
 
Go
 

 

  Традиции, посоки и предизвикателства при изследване на пророкуването в древна Тракия
Статуя на Орфей и Евредика в Смолян
 
  Юбилейна научна конференция с международно участие в гр. Смолян, 19.-21. Октомври 2012 г.  
 
 
  Traditions, directions and challenges in the study of divination in ancient Thrace  
  Presentation at the Jubilee scientific conference with international participation in Smolyan, 19.-21. October 2012  
 
Go
 

 

 
МОНУМЕНТАЛНИТЕ ГРОБНИЦИ ПРИ РАВНОГОР
Гробница при Равногор
THE MONUMENTAL TOMBS NEAR RAVNOGOR
 
   
 
 
Продължи
Inactive
 
       
 
Кратко представяне със снимки
Short presentation with pictures
 

 

 
Дисертация
ПОКАНА
 
 
На 19. Юни 2012 г. в Конферентната зала на СУ “Св. Климент Охридски” (Ректорат, Северно крило) ще се проведе публичната защита на дисертацията ми със заглавие “Родопите в историята на древна Тракия”.
 
 
 
 
INVITATION
 
 
On 19. June 2012 in the Conference Hall of the “St. Clement of Ohrid” Sofia University (Main Bilding, North Wing) will take place the public defence of my PhD Dissertation, entitled “Rhodope Mountains in the history of ancient Thrace”.
 
 
Проследете връзката за повече информация относно защитата:
Go
 
 
Follow the link for more information about the defense:
 

 

 
70 години от откриването на
Беловската гробница
70 years since the discovery of the
 
 
МОНУМЕНТАЛНАТА ГРОБНИЦА ПРИ БЕЛОВО
MONUMENTAL TOMB NEAR BELOVO
 
       
 
Продължи
Go
 
 
 
 
Кратко представяне със снимки
Short presentation with pictures
 

 

   

Valid XHTML 1.0 Transitional

   

 

  © 2015 Jordan Iliev, jordan.al.iliev@gmail.com
Last updated:
26. June 2015