Новини | News

Пловдивски исторически форум

На 6 февруари 2018 г. е публикуван новият брой на „Пловдивски исторически форум” (год. І, 2017, кн. 2). В изданието (стр. 5-14) е включена моята статия „Топонимът TEMPLUM MENDIDIUM у Тит Ливий и неговата интерпретация”.

Списанието е свободно достъпно онлайн

* * *

Програма

На 23 ноември 2017 г. участвах в научна конференция на тема „Наука и лъженаука – борба в името на истината”. Моят доклад беше озаглавен „Псевдонаучни корекции на антични текстове в тракологията”.

Информация за конференцията

* * *

Титулна страница на презентация

На 12.-13. Октомври 2016 г. във Велинград се проведе Трета национална научна конференция на тема „Родопа планина – земя на богове, хора и храмове”. За този научен форум подготвих презентация със заглавие „Епиграфски данни за историята на Родопите през античността”.

Пълен текст на доклада

Програма на конференцията

* * *

АЛМАНАХ - Списание за хуманитарни науки

На 3. Януари 2016 г. е публикуван новият брой (2/2015) на „АЛМАНАХ – Списание за хуманитарни науки” (ISSN: 2367-802X). В изданието (стр. 8-17) е включена моя статия със заглавие „Калето” / „Смилево градище” при Белово.

Препратка към статията

Албум с образите към статията

* * *

Doktorantski i postdoktorantski chetenia - poster

На 17. и 18. Декември 2015 г. в СУ „Св. Климент Охридски” се провежда традиционната научна конференция Докторантски и постдокторантски четения. Моето участие през настоящата година е с доклад на тема Бесите в Simulacra Gentium.

Програма на конференцията

* * *

Aristonothos

В края на м. Октомври 2015 г. Държавният университет в Милано (Италия) публикува сборник с научни статии, посветени на различни аспекти от историята и географията на траките. Оригиналното заглавие е I Traci tra geografia e storia, част от поредицата Aristonothos: Scritti per il Mediterraneo antico. Съставител е д-р Paola Schirripa. Моето участие е с обзорна статия на тема The Roman Conquest of Thrace (188 B.C. — 45 A.D.).

Съдържанието на сборника е свободно достъпно онлайн.

Информация за печатния вариант

* * *

Забележка: Страницата е в процес на изграждане.

Препратка към старата версия

 • 1
 • 1
 • 3
PhD Thesis

ПУБЛИКАЦИИ | PUBLICATIONS

NEW! The Roman Conquest of Thrace (188 B.C. — 45 A.D.), in Paola Schirripa (editor). I Traci tra geografia e storia. Aristonothos: Scritti per il Mediterraneo antico, vol. 9. Milano, 2015, pp. 129-142.

DOI: http://dx.doi.org/10.13130/2037-4488/6459

Athens

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

История на Древна Гърция

История на Древния Рим

История на Древна Тракия и траките

Photo

CURRICULUM VITAE

Йордан Илиев е доктор по история и археология (стара история — тракология).

* * *

Dr. Jordan Iliev is a researcher of Ancient Thrace and the Thracians.

КОНТАКТИ | CONTACTS


 • ACADEMIA.EDU

  Платформа за споделяне на научни публикации.

 • RESEARCHGATE

  Платформа за споделяне на научни публикации.

 • GOOGLE SCHOLAR

  Профил в Google Наука.

 • RESEARCHER-ID

  Идентификатор за учени.